Việt Nam chiến thắng – Những con số ấn tượng

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) chúng ta hãy cùng nhau ôn lại và tự hào về những thành tích của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, bác Hồ trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) trường kỳ, gian khổ, quân và dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh lớn nhất, kéo dài nhất, ác liệt nhất và tốn kém nhất của Mỹ tại Việt Nam...

Đền Thính

06/07/2016 | 08:29 AM

Đền thờ đức thánh Tản Viên nên gọi là đền “Thánh”, gọi chệch đi là đền “Thính” vậy. Đền Thính còn gọi là đền “Bắc Cung” vì theo truyền thuyết dân gian, với công lao to lớn của Tản viên Sơn Thánh trong quá trình bảo vệ và ổn định đất nước Văn Lang thời vua Hùng Duệ Vương trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhân dân vùng Xứ Đoài lập nên 5 cung để thờ Thánh Tản (một trong tứ bất tử trong tâm thức của người Việt)

  • 20 nam ngay

VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM CÓ THẬT “CỔ”

07/03/2016 | 10:53 AM

Một số bạn nói với tôi, suy cho cùng thì võ nào của Việt Nam cũng từ Trung Quốc, vì “một nghìn năm đô hộ giặc Tàu” (lời một bài hát của Trịnh Công Sơn). Từ đó thắc mắc về việc đâu mới là thuần Việt hay chỉ toàn lấy từ nước ngoài. Trả lời những câu hỏi đó quả là khó. Tuy nhiên, từ những hiểu biết nông cạn của tôi về lịch sử Việt Nam cũng như các môn phái, tôi xin đưa ra một số so sánh đơn giản và không nhằm vào bất cứ cá nhân hay môn phái cụ thể nào. Chỉ là ý kiến cá nhân, mong được đóng góp.

Khu nghỉ mát Tam Đảo

17/05/2016 | 08:42 AM

Thị trấn Tam Đảo cách thành phố Vĩnh Yên 23 km về phía Bắc, cách Hà nội khoảng 70km về phía Tây Bắc, nổi tiếng là một khu nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng ở miền Bắc Việt Nam nhiều thập kỷ qua.

NGUYỄN CÔNG PHỤ (1532- ?)

08/07/2016 | 12:00 AM

Thi đỗ Đệ tam giáp ĐTS suất thân khoa Tân mùi niên hiệu Sùng Khang năm thứ 6(1571) đời vua Mạc Mậu Hợp. Danh sách thứ7, năm đó ông 40 tuổi

NHỮNG TRUYỆN TIÊU BIỂU

26/05/2016 | 12:00 AM

Tục truyền Kinh Dương Vương có tài đi dưới thuỷ phủ, lấy con gái Long Vương ở hồ Động Đình, sinh ra Sùng Lãm, hiệu là Lạc Long Quân, cho nối ngôi trị nước. Lạc Long Quân dạy dân việc cày cấy, nông trang, đặt ra các đẳng quân, thần, tôn ti, các đạo cha con, vợ chồng. Đôi khi trở về thuỷ phủ mà trăm họ vẫn yên vui. Hễ dân có việc lớn lại gọi Long Quân rằng: “Bố ơi, sao không lại cứu chúng tôi”. Long Quân tới ngay, sự linh hiển, cảm ứng của Long Quân, người đời không ai lường nổi

Nghệ class='imageNormal' thuật

Mỹ thuật thời phong kiến tự chủ

14/06/2016 | 09:08 AM

Cha ông ta đã sản sinh ra nền văn hoá Đông Sơn rực rỡ với hàng ngàn hiện vật quý giá, vậy mà suốt 1000 năm Bắc thuộc tiếp đó, chúng ta không tìm thấy một di sản văn hoá gì đáng kể. Sở dĩ có tình trạng ấy là vì nhân dân ta đã phải sống hết sức cực khổ dưới ách áp bức bóc lột tàn tệ của bọn phong kiến phương Bắc, đặc biệt là chính sách đồng hoá (Hán hoá) của chúng đã kìm hãm sự phát triển của một nền văn hoá đang đi lên của dân tộc ta.

  • Vùng đất con người Vĩnh Phúc

Tìm ông Tổng Cóc chồng bà Xuân Hương

29/04/2016 | 12:00 AM

Tôi về thăm xã Phú Đa Tìm ông Tổng Cóc chồng bà Xuân Hương Nắng chiều cuối bãi còn vương Lúa xanh gợn sóng bức tường đê ngăn