NHÀ THI ĐẤU TDTT

29/07/2013

Địa chỉ: Phường Khai Quang - T.P Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT cơ quan:
(0211) 3845 042        Fax: (0211) 3845 728

 

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Khoa  

      ĐT: 0989.243.747

2. Phó Giám đốc: Vũ Mạnh Hà             

I. Vị trí và chức năng
Nhà thi đấu Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có chức năng tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, các cuộc thi đấu thể thao trong tỉnh; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch uỷ nhiệm; tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao.
Nhà thi đấu Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

II: Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm trình lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được duyệt;
2. Tổ chức các hoạt động Văn hoá, nghệ thuật, biểu diễn các loại hình nghệ thuật;
3. Tổ chức các giải thi đấu thể thao trong tỉnh, các giải thi đấu thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch uỷ nhiệm;
4. Liên kết với tập thể cá nhân để mở các lớp huấn luyện các môn thể dục thể thao cho đối tượng có nhu cầu;
5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ yêu cầu tập luyện và thi đấu thể thao;
6. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Nhà thi đấu thể dục thể thao với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
7. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
8. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin đã đưa ngày: