TRƯỜNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO

29/07/2013

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản - P. Ngô Quyền - T.P Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT cơ quan: (02113) 720 103

1. Phó Hiệu trưởng: Trần Trung Kiên
 

I: Vị trí chức năng
Trường Năng khiếu Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có chức năng đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng khiếu thể dục thể thao và đào tạo kiến thức phổ thông cho các học sinh năng khiếu của tỉnh.
Trường Năng khiếu Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục phổ thông của Sở Giáo dục và đào tạo.


II: Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vận động viên năng khiếu trình cấp trên phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Tuyển chọn, đào tạo học sinh có đủ kiến thức văn hoá và năng khiếu các môn thể thao để cung cấp lực lượng vận động viên có trình độ cao cho tỉnh.
3. Xây dựng quy chế hoạt động và quy trình tuyển chọn, luân chuyển học sinh năng khiếu thể dục thể thao theo hướng được tuyển bổ sung hàng năm những học sinh mới có năng khiếu thể dục, thể thao và chuyển những học sinh không đạt yêu cầu, không có khả năng phát triển thành tích thể dục, thể thao sang học tại trường phổ thông khác.
4. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Tập huấn và tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh, khu vực và toàn quốc trong thời gian các em còn là học sinh của trường.
6. Mở các lớp năng khiếu thể dục thể thao do nhu cầu của xã hội.
7. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân mở các lớp tại chức thuộc lĩnh vực chuyên môn thể dục thể thao theo quy định của pháp luật và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.
8. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trường với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin đã đưa ngày: