Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc

06/08/2013

Địa chỉ: Đường Lý Bôn – Phường Ngô Quyền – thị xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.720.207

1. Trưởng Đoàn: Lê Xuân Thuỷ

 2. Phó trưởng đoàn: Lê Hải

3. Phó trưởng đoàn: Trần Văn Bình

 I. Vị trí và chức năng
 Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có chức năng tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong nhân dân.
  Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch biểu diễn nghệ thuật hàng năm để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân trong tỉnh.

2. Tổ chức dàn dựng chương trình, tiết mục mới, phù hợp với nội dung phục vụ và nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

3. Tham gia liên hoan, hội diễn với khu vực và toàn quốc do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ, diễn viên và nhạc công nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật, đáp ứng phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao trong nhân dân.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đoàn với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục biểu diễn nghệ thuật.

6. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

7. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin đã đưa ngày: