Nhà hát chèo

06/08/2013

Địa chỉ: Đường Đầm Vạc - Phường Đống Đa - thị xã Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.861.481; 0211.844.957

 

1.  Hiệu trưởng phụ trách: Ông Vũ Duy Dũng

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Tuyến- ĐTCQ 0211.3841.481

 I. Vị trí và chức năng

Đoàn Nghệ thuật Chèo là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có chức năng tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, biểu diễn phục vụ miền núi và biểu diễn doanh thu.

Đoàn Nghệ thuật Chèo có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch biểu diễn nghệ thuật hàng năm để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hoá, xã hội, phục vụ miền núi, doanh thu và thực hiện sau khi được duyệt.
2. Tổ chức dàn dựng các tiết mục mới, chỉnh lý, cải biên và nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

3. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhạc công và diễn viên của đoàn nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật, đáp ứng phục vụ nhu cầu ngày càng cao cho công chúng.

4. Tham gia các cuộc liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp do Trung ương tổ chức.
5. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đoàn với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục biểu diễn nghệ thuật.

6. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
7. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin đã đưa ngày: