TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

29/07/2013

Địa chỉ: Đường Lê Xoay - P. Ngô Quyền - T.P Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT cơ quan: (02113) 721 581

 
1. Giám đốc: Mầu Thanh Bình
2. Phó Giám đốc: Bùi Thu Phương

 

I: Vị trí chức năng
Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng đào tạo vận động viên.
Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

II: Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo vận động viên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt;
2. Đào tạo vận động viên thành tích cao theo hình thức luân huấn và có mục tiêu theo kế hoạch của tỉnh và của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
3. Trực tiếp quản lý và huấn luyện các đội thể thao trẻ, đội tuyển của tỉnh tham gia các giải quốc gia và quốc tế khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở;
4. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ về thể dục thể thao vào tuyển chọn, đào tạo vận động viên trong phạm vi Trung tâm phụ trách;
5. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
6. Quản lý cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
7. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

Các tin đã đưa ngày: