SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VHTTDL VĨNH PHÚC

11/04/2017

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH PHÚC

Đ/c: Số 16 đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 Điện thoại: 0211.3862.505 - Fax: 0211.3847.773

Email:sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
Website:http://sovhttdl.vinhphuc.gov.vn

 

 TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CQ

Email

 

LÃNH ĐẠO SỞ

  Ngô Duy Đông Giám đốc  

dongnd@vinhphuc.gov.vn

 

Trần Thị Minh Lợi

Phó Giám đốc

 

loittm@vinhphuc.gov.vn

 

Dương Quang Ứng

Phó Giám đốc

02113.500.858

ungdq@vinhphuc.gov.vn

 

Kim Văn Ngoan Quýnh

Phó Giám đốc

02113.616267

quynhkvn@vinhphuc.gov.vn

1

VĂN PHÒNG

 

Vũ Mạnh Hồng

Chánh VP

02113.862.508

hongvm@vinhphuc.gov.vn

  Nguyễn Quang Huy

P.Chánh VP

02113.721.763

huynq@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Hồng Vân

Chuyên viên

02113.847.773

vannh@vinhphuc.gov.vn

  Nguyễn Thị Hương Chuyên viên   huongnt@vinhphuc.gov.vn
 

Nguyễn Chung Bằng

Văn Thư

02113.862.505

bangnc`@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hương

CB

 

huongnt24@vinhphuc.gov.vn

  Nguyễn Hữu Thịnh Chuyên viên   thinhnh@vinhphuc.gov.vn
  Nguyễn Thị Bích Lan Chuyên viên   lanntb@vinhphuc.gov.vn
  Lê Thị Hải Anh Chuyên viên    

2

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

Trưởng phòng

02113.862.893

tamntm@vinhphuc.gov.vn

 

Đỗ Thị Hồng Ngân

Chuyên viên

02113.847.277

Ngandth@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienntt@vinhphuc.gov.vn

3

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

 

Quảng Đức Hạnh

Trưởng phòng

02113.728.519

hanhqd@vinhphuc.gov.vn

 

Mai Bảo Hoa

P.trưởng phòng

02113.847.775

hoamb@vinhphuc.gov.vn

 

Trần Thị Thu Hương

Chuyên viên

02113.843.929

huongttt@vinhphuc.gov.vn

 

Bui Thị Thu

Chuyên viên

thubt@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Kiều Anh

Chuyên viên

anhntk@vinhphuc.gov.vn

4

PHÒNG THANH TRA

 

 Lê Việt Hùng

Chánh TT

02113.696.215

hunglv10@vinhphuc.gov.vn

 

Vũ Văn Thực

Chuyên viên

 

thucvv@vinhphuc.gov.vn

 

Trần Duy Thảo

Chuyên viên

 

thaotd@vinhphuc.gov.vn

  Đỗ Gia Hùng Chuyên viên   hungdg@vinhphuc.gov.vn
 

Lê Thị lưu

Chuyên viên   luult@vinhphuc.gov.vn

5

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

Phạm Kiều Oanh

Trưởng phòng

02113.847.219

oanhpk@vinhphuc.gov.vn

  Trịnh Hồng Kỳ Phó Trưởng phòng   KyTH@vinhphuc.gov.vn
  Hoàng Thị Ngọc Yến Chuyên viên   YenHTN vinhphuc.gov.vn
 

Nguyễn Văn Tài

Chuyên viên

 

taint@vinhphuc.gov.vn

  Lê Thị Kim Thoa Chuyên viên   thoaltk@vinhphuc.gov.vn

6

PHÒNG TỔ CHỨC - PHÁP CHẾ

 

Đỗ Hải Phong

P.trưởng phòng

 

Phongdh@vinhphuc.gov.vn

 

Phạm Lê Ngọc

P.trưởng phòng   ngocpl@vinhphuc.gov.vn
 

Nguyễn Thị Yên

Chuyên viên

02113.727.377

yennt2@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thùy Linh

Chuyên viên

linhntt@vinhphuc.gov.vn

 

Hoàng Thị Liên

Chuyên viên

lienht@vinhphuc.gov.vn

7

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

 

Đỗ Hoàng Dương

Trưởng phòng

02113.696.212

duongdh@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Văn Nghiên

P.Trưởng phòng

02113.728.518

nghiennv@vinhphuc.gov.vn

  Lê Thị Thùy Lân P.Trưởng phòng   lanltt@vinhphuc.gov.vn
  Trần Duy Thảo Chuyên viên   thaotd@vinhphuc.gov.vn
  Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên    
 

Vũ Thị Kim Nguyệt

Chuyên viên

 

nguyetvtk@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

anhntl@vinhphuc.gov.vn

8

PHÒNG QUẢN LÝ TDTT

 

Phan Hữu Hảo

Trưởng phòng

02113.860.722

haoph@vinhphuc.gov.vn

  Đường Anh Đào Phó Trưởng phòng   Daoda@vinhphuc.gov.vn
 

Nguyễn Văn Thuật

Chuyên viên

 

thuatnv@vinhphuc.gov.vn

9

PHÒNG NGHỆ THUẬT

 

Hoàng Thị Huyền

Trưởng phòng

02113.862.506

huyenht@vinhphuc.gov.vn

 

Cao Thị Lan

Chuyên viên

 

lanct2@vinhphuc.gov.vn

10

PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

 

Ngô Văn Khoa

Trưởng phòng

02113.847.416

khoanv@vinhphuc.gov.vn

  Hoàng Thị Hồng Lĩnh P.Trưởng phòng   LinhHTH@vinhphuc.gov.vn
 

Đặng Vũ Minh Hoàng

Chuyên viên

 

hoangdvm@vinhphuc.gov.vn

lanltt@vinhphuc.gov.vn

huongnt@vinhphuc.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1- TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH
Địa chỉ: Đường Lý Bôn - P. Ngô Quyền - TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
ĐT thường trực: (02113) 862.994 Email:ttvh.svh@vinhphuc.gov.vn

2- THƯ VIỆN TỈNH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi - P. Đống Đa - TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
ĐT: 02113. 847.182 Email:thuvien.svh@vinhphuc.gov.vn

3- BẢO TẢNG TỈNH
Địa chỉ: Đường Lý Bôn - P. Ngô Quyền - TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
ĐT thường trực: 02113. 862.930 Email: baotang.svh@vinhphuc.gov.vn

4-NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Đường Lý Bôn - P. Ngô Quyền - TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
ĐT: 02113 720.207 Email:

5.TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 02 - Đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - Thị xã Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0211.6 211. 657 Email:ttttxtdl.svh@vinhphuc.gov.vn


6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Thị xã Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT cơ quan: (0211) 3 721 581 Email: tthltdtt.svh@vinhphuc.gov.vn

 

ĐIỆN THOẠI PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ


1- PHÒNG VH-TT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
Địa chỉ: Phường Ngô Quyền - TP Vĩnh Yên
ĐT thường trực: 02113. 862.386
2- PHÒNG VH-TT THỊ XÃ PHÚC YÊN
Địa chỉ: Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên
ĐT thường trực: 02113. 871.410
3- PHÒNG VH-TT HUYỆN VĨNH TƯỜNG
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường - huyện Vĩnh Tường
ĐT thường trực: 02113. 839.082
4- PHÒNG VH-TT HUYỆN YÊN LẠC
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc - huyện Yên Lạc
ĐT thường trực: 02113. 836.037
5- PHÒNG VH-TT HUYỆN LẬP THẠCH
Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch - huyện Lập Thạch
ĐT thường trực: 02113. 830.362
6- PHÒNG VH-TT HUYỆN BÌNH XUYÊN
Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên
ĐT thường trực: 02113. 866.369
7- PHÒNG VH-TT HUYỆN TAM DƯƠNG
Địa chỉ: Thị trấn Hợp Hoà - huyện Tam Dương
ĐT thường trực: 02113. 833.173
8- PHÒNG VH-TT HUYỆN TAM ĐẢO
Địa chỉ: Xã Hợp Châu - huyện Tam Đảo
ĐT thường trực: 02113. 853.784
9- PHÒNG VH-TT HUYỆN SÔNG LÔ
ĐT:0211.3.638.466

 

Các tin đã đưa ngày: