SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VHTTDL VĨNH PHÚC

11/04/2017

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH PHÚC

Đ/c: Số 16 đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 Điện thoại: 0211.3862.505 - Fax: 0211.3847.773

Email:sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
Website:http://sovhttdl.vinhphuc.gov.vn

 

 TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CQ

Email

 

LÃNH ĐẠO SỞ

  Trần Ngọc Oanh Giám đốc  

OanhTN@vinhphuc.gov.vn

 

Ngô Duy Đông

Phó Giám đốc

02113.728.409

dongnd@vinhphuc.gov.vn

 

Dương Quang Ứng

Phó Giám đốc

02113.500.858

ungdq@vinhphuc.gov.vn

 

Kim Văn Ngoan Quýnh

Phó Giám đốc

02113.616267

quynhkvn@vinhphuc.gov.vn

1

VĂN PHÒNG

 

Vũ Mạnh Hồng

Chánh VP

02113.862.508

hongvm@vinhphuc.gov.vn

  Nguyễn Quang Huy

P.Chánh VP

02113.721.763

huynq@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Hồng Vân

Cv

02113.847.773

vannh@vinhphuc.gov.vn

 

Hoàng Thị Ngọc Yến

Cv

 

YenHTN@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Chung Bằng

Văn Thư

02113.862.505

bangnc`@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hương

CB

 

huongnt24@vinhphuc.gov.vn

  Nguyễn Hữu Thịnh CV   thinhnh@vinhphuc.gov.vn
  Nguyễn Thị Bích Lan CB   lanntb@vinhphuc.gov.vn
  Lê Thị Hải Anh CB    

2

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

Trưởng phòng

02113.862.893

tamntm@vinhphuc.gov.vn

 

Đỗ Thị Hồng Ngân

Cv

02113.847.277

Ngandth@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cv

hienntt@vinhphuc.gov.vn

3

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

 

Quảng Đức Hạnh

Trưởng phòng

02113.728.519

hanhqd@vinhphuc.gov.vn

 

Mai Bảo Hoa

P.trưởng phòng

02113.847.775

hoamb@vinhphuc.gov.vn

 

Trần Thị Thu Hương

Cv

02113.843.929

huongttt@vinhphuc.gov.vn

 

Bui Thị Thu

Cv

thubt@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Kiều Anh

Cv

anhntk@vinhphuc.gov.vn

4

PHÒNG THANH TRA

 

Ngô Văn Khoa

Chánh TT

02113.696.215

khoanv@vinhphuc.gov.vn

 

Vũ Văn Thực

Cv

 

thucvv@vinhphuc.gov.vn

 

Trần Duy Thảo

Cv

 

thaotd@vinhphuc.gov.vn

  Đỗ Gia Hùng Cv   hungdg@vinhphuc.gov.vn
 

Lê Thị lưu

Cv   luult@vinhphuc.gov.vn

5

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

Phạm Kiều Oanh

Trưởng phòng

02113.847.219

oanhpk@vinhphuc.gov.vn

  Trịnh Hồng Kỳ Phó Trưởng phòng   KyTH@vinhphuc.gov.vn
 

Nguyễn Văn Tài

CV

 

taint@vinhphuc.gov.vn

  Lê Thị Kim Thoa CV   thoaltk@vinhphuc.gov.vn

6

PHÒNG TỔ CHỨC - PHÁP CHẾ

 

Đỗ Hải Phong

P.trưởng phòng

 

Phongdh@vinhphuc.gov.vn

 

Phạm Lê Ngọc

P.trưởng phòng   ngocpl@vinhphuc.gov.vn
 

Nguyễn Thị Yên

Cv

02113.727.377

yennt2@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thùy Linh

Cv

linhntt@vinhphuc.gov.vn

 

Hoàng Thị Liên

Cv

lienht@vinhphuc.gov.vn

7

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

 

Đỗ Hoàng Dương

Trưởng phòng

02113.696.212

duongdh@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Văn Nghiên

P.Trưởng phòng

02113.728.518

nghiennv@vinhphuc.gov.vn

 

Vũ Thị Kim Nguyệt

Cv

 

nguyetvtk@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Lan Anh

Cv

 

anhntl@vinhphuc.gov.vn

8

PHÒNG QUẢN LÝ TDTT

 

Phan Hữu Hảo

Trưởng phòng

02113.860.722

haoph@vinhphuc.gov.vn

  Lại Thị Khánh Duyên P.Trưởng phòng   DuyenLTK@vinhphuc.gov.vn
 

Nguyễn Văn Thuật

Cv

 

thuatnv@vinhphuc.gov.vn

9

PHÒNG NGHỆ THUẬT

 

Hoàng Thị Huyền

Trưởng phòng

02113.862.506

huyenht@vinhphuc.gov.vn

 

Cao Thị Lan

Cv

 

lanct2@vinhphuc.gov.vn

10

PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

 

Lê Việt Hùng

Trưởng phòng

02113.847.416

hunglv10@vinhphuc.gov.vn

  Hoàng Thị Hồng Lĩnh P.Trưởng phòng   LinhHTH@vinhphuc.gov.vn
 

Đặng Vũ Minh Hoàng

Cv

 

hoangdvm@vinhphuc.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1.VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO PHAT TRIỂN DU LỊCH VĨNH PHÚC

Đ/c: Số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CQ

Email

 

Lê Thị Thùy Lân

P.Chánh văn phòng

 

lanltt@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hương

Cv

 

huongnt@vinhphuc.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Cv

 

hanhntt@vinhphuc.gov.vn

 

2- TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH
Địa chỉ: Đường Lý Bôn - P. Ngô Quyền - TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
ĐT thường trực: (02113) 862.994 Email:ttvh.svh@vinhphuc.gov.vn

3- THƯ VIỆN TỈNH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi - P. Đống Đa - TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
ĐT: 02113. 847.182 Email:thuvien.svh@vinhphuc.gov.vn

4- BAN QUẢN LÝ DI TÍCH
Địa chỉ: TP Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại thường trực: 02113.847.695 Email:  banqldt.svh@vinhphuc.gov.vn

5- BẢO TẢNG TỈNH
Địa chỉ: Đường Lý Bôn - P. Ngô Quyền - TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
ĐT thường trực: 02113. 862.930 Email: baotang.svh@vinhphuc.gov.vn

6-NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Đường Lý Bôn - P. Ngô Quyền - TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
ĐT: 02113 720.207 Email:

7- TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM & CHIẾU BÓNG
Địa chỉ: Đường Lý Bôn - P. Ngô Quyền - TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
ĐT: 02113 841.282 Email:ttphpcb.svh@vinhphuc.gov.vn

8.TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 02 - Đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - Thị xã Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0211.6 211. 657 Email:ttttxtdl.svh@vinhphuc.gov.vn


9. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 16 - Đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - Thị xã Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT cơ quan: (0211) 3 721 581 Email: tthltdtt.svh@vinhphuc.gov.vn

 

ĐIỆN THOẠI PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ


1- PHÒNG VH-TT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
Địa chỉ: Phường Ngô Quyền - TP Vĩnh Yên
ĐT thường trực: 02113. 862.386
2- PHÒNG VH-TT THỊ XÃ PHÚC YÊN
Địa chỉ: Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên
ĐT thường trực: 02113. 871.410
3- PHÒNG VH-TT HUYỆN VĨNH TƯỜNG
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường - huyện Vĩnh Tường
ĐT thường trực: 02113. 839.082
4- PHÒNG VH-TT HUYỆN YÊN LẠC
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc - huyện Yên Lạc
ĐT thường trực: 02113. 836.037
5- PHÒNG VH-TT HUYỆN LẬP THẠCH
Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch - huyện Lập Thạch
ĐT thường trực: 02113. 830.362
6- PHÒNG VH-TT HUYỆN BÌNH XUYÊN
Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên
ĐT thường trực: 02113. 866.369
7- PHÒNG VH-TT HUYỆN TAM DƯƠNG
Địa chỉ: Thị trấn Hợp Hoà - huyện Tam Dương
ĐT thường trực: 02113. 833.173
8- PHÒNG VH-TT HUYỆN TAM ĐẢO
Địa chỉ: Xã Hợp Châu - huyện Tam Đảo
ĐT thường trực: 02113. 853.784
9- PHÒNG VH-TT HUYỆN SÔNG LÔ
ĐT:0211.3.638.466

 

Các tin đã đưa ngày: