TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục
Đơn vị trả lời

Tất cả các mục » Tổng hợp

Luật bảo vệ môi truòng

Xin chuyên mục cho tôi biết những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đăng ký, lưu giứ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước?

Gửi bởi Nguyễn Văn A Ngày 03/07/2013

Khái niệm buôn bán người và mua bán người có khác nhau không?

Khái niệm buôn bán người và mua bán người có khác nhau không?

Gửi bởi Nguyễn Thế Hoàn Ngày 09/07/2013

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn là vào quý I năm 2014 này có tổ chức thi hay nhận hợp đồng giáo viên mới không?

Tôi là sinh viên đã tốt nghiệp Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội được hơn một năm. Tôi có nhu cầu và nguyện vọng được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Đặc biệt các huyện vùng cao như huyện Trạm Tấu hay Mù Cang Chải. Tôi đã đợi hơn một năm để thi tuyển nhưng tới thời điểm này vẫn chưa có thông tin gì. Tôi xin hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn là vào quý I năm 2014 này có tổ chức thi hay nhận hợp đồng giáo viên mới không?

Gửi bởi Đinh Công Nam Ngày 16/05/2014