Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn là vào quý I năm 2014 này có tổ chức thi hay nhận hợp đồng giáo viên mới không?

Tôi là sinh viên đã tốt nghiệp Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội được hơn một năm. Tôi có nhu cầu và nguyện vọng được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Đặc biệt các huyện vùng cao như huyện Trạm Tấu hay Mù Cang Chải. Tôi đã đợi hơn một năm để thi tuyển nhưng tới thời điểm này vẫn chưa có thông tin gì. Tôi xin hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn là vào quý I năm 2014 này có tổ chức thi hay nhận hợp đồng giáo viên mới không?

Gửi bởi Đinh Công Nam Ngày 16/05/2014

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Về vấn đề này Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn có ý kiến trả lời như sau

1. Về nội dung hợp đồng Căn cứ Công văn số 1051/UBND-VX ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chi trả chế độ chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động: ‘‘Việc hợp đồng giáo viên, nhân viên phải được thực hiện theo chỉ tiêu biên chế, hợp đồng được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và khi đã xác định rõ được nguồn kinh phí chi trả’’. Kể từ đầu năm học 2013 - 2014 đến nay, huyện Văn Chấn chưa được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên. Khi nào được phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo thu nhận hồ sơ theo quy định. 2. Về nội dung tuyển dụng Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn năm học 2013 - 2014; Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn đã ban hành Thông báo số 33/TB-UBND ngày 13/3/2014 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014 (Nội dung Thông báo này được đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện Văn Chấn, Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thành-Truyền hình huyện Văn Chấn, được niêm yết công khai trên bản tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Chấn, trụ sở uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trực thuộc trong toàn huyện). Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn đã có ý kiến trả lời công dân.

Trả lời bởi Nguyễn Văn A Ngày 17/05/2014