Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 3 năm 2019
(Từ ngày: 14/01/2019 - Đến ngày: 20/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 14/01/2019
Thứ ba 15/01/2019
Thứ tư 16/01/2019
Thứ năm 17/01/2019
Thứ sáu 18/01/2019
Thứ bảy 19/01/2019
Chủ nhật 20/01/2019