Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 31 năm 2017
(Từ ngày: 24/07/2017 - Đến ngày: 30/07/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 24/07/2017
Thứ ba 25/07/2017
Thứ tư 26/07/2017
Thứ năm 27/07/2017
Thứ sáu 28/07/2017
Thứ bảy 29/07/2017
Chủ nhật 30/07/2017