Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 23 năm 2017
(Từ ngày: 29/05/2017 - Đến ngày: 04/06/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 29/05/2017
Thứ ba 30/05/2017
Thứ tư 31/05/2017
Thứ năm 01/06/2017
Thứ sáu 02/06/2017
Thứ bảy 03/06/2017
Chủ nhật 04/06/2017