Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 39 năm 2017
(Từ ngày: 18/09/2017 - Đến ngày: 24/09/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/09/2017
Thứ ba 19/09/2017
Thứ tư 20/09/2017
Thứ năm 21/09/2017
Thứ sáu 22/09/2017
Thứ bảy 23/09/2017
Chủ nhật 24/09/2017