Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2018
(Từ ngày: 21/05/2018 - Đến ngày: 27/05/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 21/05/2018
Thứ ba 22/05/2018
Thứ tư 23/05/2018
Thứ năm 24/05/2018
Thứ sáu 25/05/2018
Thứ bảy 26/05/2018
Chủ nhật 27/05/2018