Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2020
(Từ ngày: 30/11/2020 - Đến ngày: 06/12/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 30/11/2020
13h30 - Mời họp phiên họp TT HĐNDPhòng họp số 01 Trụ sở HĐND - UBNDHĐND theo GM số 53/MH-TTHĐND ngày 19/11/2020Giám đốc dự
Thứ ba 01/12/2020
07h30 - Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2020Phòng họp số 6 Trung tâm Hội nghị tỉnhVăn phòng UBND tỉnh theo GM số 43/VP-HCQT ngày 26/11/2020Đ/c Bằng VT; Văn thư các đơn vị sự nghiệp
07h30 - Mời họp BTV Tỉnh ủyPhòng họp BTV Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh Phúc theo GM số 105-CV/TU ngày 27/11/2020Giám đốc dự
07h30 - Hội chợ Thương mại khu vực Đồng Bằng sông Hồng năm 2020Sân Quảng trưởng Hồ Chí MinhUBND tỉnh VĨnh Phúc VB đến số 5548 ngày 27/11/2020Đ/c Dương Quang Ứng - PGĐ
08h30 - Mời họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDSPhòng họp số 1 Trụ sở HĐND - UBND tỉnhUBND tỉnh theo GM số 637/UBND-VX1 ngày 26/11/2020Đ/c Trần Thị Minh Lợi - PGĐ
14h - Đầu tư xây dựng nhà văn hóa công nhân Thành phố Phúc YênPhòng họp số 03 Sở Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tư theo GM số 226/GM-SKHĐT ngày 27/11/020
Thứ tư 02/12/2020
08h - Mời họp UBND tỉnhPhòng họp số 03 Văn phòng UBND tỉnhUBND tỉnh theo GM số 640/UBND-NN3 ngày 30/11/2020
Thứ năm 03/12/2020
Thứ sáu 04/12/2020
08h - Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020Hội trường khách sạn Đầm VạcThanh tra tỉnh theo GM số 729/TTr-VP ngày 27/11/2020
Thứ bảy 05/12/2020
Chủ nhật 06/12/2020