Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 12 năm 2019
(Từ ngày: 18/03/2019 - Đến ngày: 24/03/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/03/2019
Thứ ba 19/03/2019
Thứ tư 20/03/2019
Thứ năm 21/03/2019
Thứ sáu 22/03/2019
Thứ bảy 23/03/2019
Chủ nhật 24/03/2019