Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 46 năm 2018
(Từ ngày: 12/11/2018 - Đến ngày: 18/11/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 12/11/2018
Thứ ba 13/11/2018
Thứ tư 14/11/2018
Thứ năm 15/11/2018
Thứ sáu 16/11/2018
Thứ bảy 17/11/2018
Chủ nhật 18/11/2018