Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2018
(Từ ngày: 17/09/2018 - Đến ngày: 23/09/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 17/09/2018
Thứ ba 18/09/2018
Thứ tư 19/09/2018
Thứ năm 20/09/2018
Thứ sáu 21/09/2018
Thứ bảy 22/09/2018
Chủ nhật 23/09/2018