Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 3 năm 2020
(Từ ngày: 13/01/2020 - Đến ngày: 19/01/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 13/01/2020
Thứ ba 14/01/2020
Thứ tư 15/01/2020
Thứ năm 16/01/2020
Thứ sáu 17/01/2020
Thứ bảy 18/01/2020
Chủ nhật 19/01/2020