Lịch làm việc của lãnh đạo sở

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2017
(Từ ngày: 20/11/2017 - Đến ngày: 26/11/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 20/11/2017
Thứ ba 21/11/2017
Thứ tư 22/11/2017
Thứ năm 23/11/2017
Thứ sáu 24/11/2017
Thứ bảy 25/11/2017
Chủ nhật 26/11/2017