Chỉ thị số 14/CT-CT ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Về việc ứng phó với bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018 và các vụ tiếp theo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

18/12/2017

Chỉ thị số 14/CT-CT ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Về việc ứng phó với bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018 và các vụ tiếp theo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: