Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 21-7-2016 của HĐND tỉnh thông qua 03 đồ án quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5000 phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh

17/08/2017

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 21-7-2016 của HĐND tỉnh thông qua 03 đồ án quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5000 phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: