Nghị quyết 118/NQ-HĐND năm 2013 về đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

04/10/2017

Nghị quyết 118/NQ-HĐND năm 2013 về đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: