Quyết định số 2004/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh tổ chức lại Nhà thi đấu và Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao thành Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (21/08/2017)

Quyết định số 2004/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh tổ chức lại Nhà thi đấu và Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao thành Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc (21/08/2017)

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: