Quyết định số46/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/12/2017

Quyết định số46/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: