Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

12/12/2017

Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: