Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

28/09/2020

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: