Quyết định số 5421/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ VH,TT&DL về việc ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật ngành văn hóa thể thao và Du lịch năm 2018

23/03/2018

Quyết định số 5421/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ VH,TT&DL về việc ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật ngành văn hóa thể thao và Du lịch năm 2018

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: