Quyết định số 366/QĐ-TTg, ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

14/09/2020

Quyết định số 366/QĐ-TTg, ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: