Quyết định ban hành danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ VHTT&DL

20/01/2021

Quyết định ban hành danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ VHTT&DL

Các tin đã đưa ngày: