Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, hỗ trợ công nghệ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

05/10/2020

Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, hỗ trợ công nghệ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: