Cuộc hội thề (27/07/2013)

Cuộc hội thề

Phần III Những Vấn đề về Trần Nguyên Hãn Vai trò của Trần Nguyên Hãn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (27/07/2013)

Phần III Những Vấn đề về Trần Nguyên Hãn Vai trò của Trần Nguyên Hãn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang (27/07/2013)

Chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang
Các tin đã đưa ngày: