Đại hội thể dục thể thao xã Thái Hòa- Lập Thạch-Vĩnh Phúc

14/06/2017

Thực hiện Kế hoạch số 2044/ KH-UBND, ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V năm 2017 -2018. Theo đó Đại hội Thể dục thể thao các cấp dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2018. Đại hội cấp xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức từ ngày 1/6 – 30/9/2017 với 5 môn thi đấu trở lên. Cấp huyện, thành phố, thị xã tổ chức từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018 với 8 môn thi đấu trở lên. Cấp tỉnh tổ chức vào khoảng trung tuần tháng 4/2018 với 14 môn thi đấu.

Ngày 31/5/2017 vừa qua đã diễn ra Đại hội thể dục thể thao xã Thái Hòa- Lập Thạch. Đây là đơn vị thứ 2 tổ chức Đại hội điểm cấp xã, phường, thị trấn  sau Phường Xuân Hòa - Thị xã Phúc Yên (tổ chức ngày 13/5/2017). Đại hội Thể dục Thể thao là dịp biểu dương lực lượng quần chúng để khơi dậy truyền thống quê hương, đất nước nhằm quảng bá, giới thiệu về lịch sử, mảnh đất và người Vĩnh Phúc. Thông qua đó đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Đại hội điểm cấp xã, phường, thị trấn đã diễn ra theo đúng tiến độ và Kế hoạch đã ban hành. Dự kiến Đại hội điểm cấp huyện, thành phố và cách ngành sẽ được tổ chức tại Huyện vĩnh Tường vào tháng 9/2017.

Nguồn tin: Phòng nghiệp vụ TDTT

Các tin đã đưa ngày: