Thông báo Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

26/10/2020

Thông báo Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư  về các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể     

Các tin đã đưa ngày: