Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện hiệu quả chỉ đạo của thường trực Ban Bí thư

27/10/2020

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện hiệu quả chỉ đạo của thường trực Ban Bí thư

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: