Mỹ thuật thời Hùng Vương (10/05/2016)

Thời Hùng Vương có thể tính từ khi manh nha Nhà nước Văn Lang đến khi nước âu Lạc của Thục An Dương Vương bị Triệu Đà xâm lược, tức là vào khoảng 2000 năm.

Tổng quan Mỹ thuật Dân gian Vĩnh Phúc (29/04/2016)

Trong trường kỳ lịch sử, cha ông chúng ta có rất ít thời gian yên ổn, chẳng những phải liên tục chống đủ mọi thứ thiên tai, mà còn phải thường xuyên chống ngoại xâm. Thế nhưng, ngay trong quá trình chống thiên tai địch hoạ đã phải tranh thủ làm văn hoá, chắt chiu từng khoảng thời gian hoà bình ổn định ngắn ngủi để dựng nước.
Các tin đã đưa ngày: