Mỹ thuật thời Hùng Vương

10/05/2016

Mỹ thuật thời Hùng Vương

Thời Hùng Vương có thể tính từ khi manh nha Nhà nước Văn Lang đến khi nước âu Lạc của Thục An Dương Vương bị Triệu Đà xâm lược, tức là vào khoảng 2000 năm.

Suốt 2000 năm đó, dân tộc ta không những đoàn kết đùm bọc thương yêu nhau, đấu tranh cải tạo thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm mà còn sáng tạo ra một nền nghệ thuật độc đáo. Trên địa bàn Vĩnh Phúc chúng ta đã phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ tương ứng với 4 giai đoạn văn hoá: Sơn Vi (có ở gò Trâm Dài xã Đôn Nhân, ở Gò Đồn xã Hải Lựu), Phùng Nguyên (có ở Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Mê Linh, Bình Xuyên, Tam Dương), Đồng Đậu, Gò Mun (có ở Yên Lạc, Mê Linh), Đông Sơn (có ở Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch).

Hiện vật được phát hiện trên đất Vĩnh Phúc gồm hàng nghìn thứ bằng đá, bằng đồng, bằng gốm khá phong phú. ở các chất liệu này, người nghệ sĩ dân gian đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật cả về mỹ thuật tạo dáng, về tính thực dụng và về tư duy biểu tượng bằng những hình vẽ, đường nét trang trí cách điệu rất cao.

Sau đây, chúng ta lần lượt tìm hiểu mỹ thuật thời Hùng Vương từ kỹ thuật chế tác đồ đá, làm đồ gốm, đúc đồng, đến mỹ thuật trang trí, vẽ hình, tạo dáng, điêu khắc.

Sách Văn hóa dân gian Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: