ĐI TRÊN ĐƯỜNG KIM NGỌC

10/03/2017

ĐI TRÊN ĐƯỜNG KIM NGỌC

                   (Tưởng nhớ Cựu Bí thư tỉnh ủy, “Cha đẻ của đổi mới trong nông nghiệp”)

                   Đi trên đường KIM NGỌC

                   Nhớ đến người tiên phong

                   Dũng cảm mở con đường

                   Đi vào công việc “KHOÁN”

                   *

                   Thấy nông dân tản mạn

                   Chán với cảnh ruộng đồng

                   Trái nguyện vọng nhà nông

                   Cần “cắm dùi thước đất”

                    *

                   Ông đi tìm sự thật

                   Sao dân chán ruộng đồng?

                   Hiểu tâm lý nhà nông:

                   Ghét “Bình quân chủ nghĩa”!

                    *

                   Và tiên phong như thế

                   Phải ĐỔI MỚI tư duy

                   Không phải cứ việc gì

                   Cũng “Bình quân chủ nghĩa”…

                  *

                   Cả nước đang đánh Mỹ

                   Cần nhiều gạo nuôi quân

                   Dân Vĩnh Phú góp phần

                   Phải tăng nhiều lúa gạo

                   *

                   ĐẢNG cùng DÂN mạnh bạo

                   Cùng thực hiện KHÓAN nhanh

                   Vừa “lý thuyết” “thực hành”

                   Cho ra nhiều sản phẩm!

                     *

                   Ngày nay lòng dân ấm

                   Nhớ tới người mở đường         

                   Dũng cảm đi tiên phong

                   VÀ ĐÃ THÀNH CÔNG LỚN!

 

                                      HÀ ĐỐNG

Các tin đã đưa ngày: