ĐI GIỮA DÂU ĐỒI

31/03/2017

Chỉ gặp nhành thôi, chỉ lá thôi

Cành dẻo xoà ngang bụ bẫm chồi

Có gì vắt vẻo chông chênh ấy

Nõn trắng vàng hoe tơ trắng phơi

 

Đồi sỏi cộm lên tựa nong dày

Cây đau mùa đốn đất lật cày

Tơ bền rút tự lòng lá thắm

Tằm trút đời tằm vẫn bén dây

 

Ngàn dâu cuộn sóng trời cao nguyên

Nón trắng vừa nhô thoắt ngợp chìm

Nghe như cây hát như người hát

Vừa mất em rồi lại mất em

 

Dâu lên tít tắp đất nông trường

Sọt dâu ai hái đặt bên đường

Mây đây trắng quá, đường xa quá

Trưa ấy chưa về đã nhớ thương.

Vũ Duy Thông

Các tin đã đưa ngày: