Về với Tây Thiên

17/05/2017

Mùa xuân đưa ta về Tây Thiên

Thành kính cùng xin một chút Thiền

Thắp nén tâm hương thờ Quốc Mẫu

Gót trần bỗng nhẹ giữa thiêng liêng

 

Đền Ngò, đền Thõng, đền Đông Lộ

Miếu Cậu, miếu Cô, suối Giải Oan

Tiên Uyển, Thang Mây, dòng Bát Nhã

Đường lên gập ghềnh, hồn thư nhàn

 

Bước theo bậc đá đi vào mây

Bóng dáng người xưa vẫn ở đây

Tay chắp miệng cầu, lòng quyến luyến

Người hay Tiên dựng cảnh quan nay?

 

Để đến bây giờ vui trẩy hội

Đi tìm tuổi trẻ của Lang Liêu

Đức vua cũng cùng dân cấy xới

Ngàn năm đẹp mãi một tình yêu

 

Ngồi dưới bậc thềm ngưỡng vọng lên

Cầu tài, cầu lộc, cầu tình duyên

Song Tuyền suối mát người thanh thản

Cầu suốt năm chân cứng đá mềm

 

Bao nhiêu bụi bặm cõi nhân sinh

Mỗi bậc lên cao, mỗi nhẹ mình

Hết giận, chỉ còn yêu thắm thiết

Mắt nhìn ai cũng thấy lung linh

 

Người ơi, có về thăm Vĩnh Phúc

Đến cùng Tam Đảo với Tây Thiên

Trúc lâm - rừng cổ xin làm mát

Xứ địa linh này vẫn vẹn nguyên.

Bùi Đăng Sinh

Các tin đã đưa ngày: