Tam Đảo mây trôi

13/06/2017

 

Tam Đảo mây trôi

Ta lên Tam Đảo với mây trôi

Mây dẫn ta đi khắp núi đồi

Mây đưa chân ta vào rừng thẳm

Mây nâng hồn ta đến chơi vơi...

 

Ta lên Tam Đảo với mây trôi

Trông về quê mẹ, thấy xa xôi

Với núi, mây ơi, mây ở lại

Ta vê nghe lại khúc đưa nôi...

Đỗ Hàn

Các tin đã đưa ngày: