MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

21/11/2017

Đinh Dậu năm qua đã tuyệt vời

Xuân này Mậu Tuất lại vui tươi

Mừng xuân, mừng Đảng, mừng non nước

Vui phố, vui nhà, vui khắp nơi

Cung chúc toàn dân đều hạnh phúc

Kính mừng trăm họ thịnh muôn đời

Lòng dân ý Đảng hòa làm một

Xây dựng nước nhà mãi thắm tươi./.

THP

 

 

Các tin đã đưa ngày: