Ngày Bác về Phúc Yên

18/01/2018

Một sớm mai trời trong

Bác về thăm Phúc Yên

Phơ phơ chòm râu bạc

Lúa reo ca trổ đòng

Vải quả mùa xanh lá

Dạo nhạc cùng hàng me

Gió vờn vườn cam đỏ

Lấp loá nắng bên hè

Bác hỏi thăm lớp học

Khuyên cháu ngồi thẳng hàng

“Học tốt, lao động tốt

Cho nước nhà vẻ vang...”

Mắt cháu rưng rưng lệ

Chẳng muốn xa Bác ơi!

Chỉ mong ngày gặp lại

Quê đẹp đón Bác về...

Đất nước lắm bộn bề

Mùa xuân còn phía trước

Dù sóng to bão ngược

Theo chân Bác vững đi.

Nguyễn Văn Cơ

Các tin đã đưa ngày: