Vè Tứ Trưng*

17/04/2019

Vè Tứ Trưng*

Ngày thong thả ngồi rồi thư viện

Buổi học tan đang chén tỉnh say

Nhác trông lên mái cửa Tây

Bỗng đâu thấy một hai thầy sỹ nho

Người đi trước quảy bồ thư tịch

Người đi sau tay xách cung đàn

Nhập nhò ngoài mái cửa hiên

Kíp sai đồng tử đón ngay học đường

Đứng trước án tỏ tường quê quán

Thưa rằng tôi người huyện Phú Phong

Thuộc về giang phận tỉnh Đông

Con quan huyện doãn bốn dòng thư hương

Có anh huấn đạo Tam Dương

Thuộc về đèn sách văn chương tập tành

Nghe thấy chốn thanh danh văn hiến

Thử vào xem phong cảnh nhường bao

May thay đồng chí tương cầu

Anh em lại được vào hầu quế hương

Khách nghe nói ngồi dừng lại hỏi

Cảnh Tam Trưng xin nói được nghe

Lịch triều được mấy ông nghè

Được bao nhiêu họ thế gia trong làng

Được bao sĩ tử ra tràng

Được bao nhiêu kẻ hào trường trong dân

Lời tiểu đệ lần khân thưa hỏi

Xin đại huynh tỏ đãi phúc nhai

Thưa rằng tam xã dân tôi

Thế Lăng xã nhỏ, Văn thời xã to

Xã điền biệt nạp biệt thu

Xã danh biệt hiệu canh cư hỗn đồng

Nhị quý tộc, ngũ tướng công

Bảng vàng ghi để sắc phong tiền triều

Trung khoa các họ cũng nhiều

Lê triều được bảy, Nguyễn triều được ba

Xét xem trong sổ đăng khoa

Tú tài phỏng độ đôi ba trăm người

Đường tông học các thầy sĩ tử

Nhất nhị trường hay chữ biết bao

Còn như những bậc phú hào

Trong dân kể tính biết bao nhiêu người

Khách nghe nói rụng rời trong dạ

Thưa rằng tôi biệt xã biết chi

Được nghe chỉ dẫn một khi

Thư xem văn vật kém gì đa ngưu

Hành thiện kia khoa mục cũng nhiều

Nhưng mà văn vật ra điều kém xa

Nhân thư thả diễn qua sự tích

Để dò xem long mạch từ đâu

Anh em đồng chí tương cầu

Anh em lại được vào hầu quế huynh

Nay diễn trình

Kìa đình tam xã nọ cầu tư văn

Kìa đình miếu ba dân phụng sự

Nọ chùa Gai một xã đèn hương

Đầu đình có giếng thanh quang

Có cây cổ thụ có hàng nghỉ ngơi

Kìa tổng lĩnh là nơi giá bút

Lọ la đàn là nước rửa nghiên

Đầu rồng là lãnh đôi bên

Mắt rồng đôi chiếc ở bên đầu đình

Bàn cờ nọ nổi dềnh giữa bến

Mộ Trạo kia là án không sai

Trên đình dưới chợ thảnh thơi

Đôi bên hàng xứ nhiều người bán buôn

Chợ Dưng tháng 12 phiên

Chợ Chiều chợ Bưởi chợ liền vui thay

Người xuôi ngược đông tây kéo đến

Khách vãng lai hàng quán nghỉ ngơi

Tháng Giêng mồng sáu tiệc vui

Gần xa nô nức đến chơi hội này

Trên mũ áo sắp bày nghi vệ

Dưới nhà trò các nghệ giở ra

Nhà trò hàng huyện xướng ca

Đôi bên hàng xứ vào ra đánh cờ

Đôi bên tàn quạt phất phơ

Bốn bề đào đã tranh đua tơi bời

Trai tráng lực thi bơi thuyền ván

Gái đương thì đánh dún đu đôi

Trên cầu quan hội ngồi chơi

Dưới thời các vãi, các nơi cúng dàng

Từ chợ cho chí trong làng

Tổ tôm tam cúc đánh tràn cung mây

Nơi thì đào đẹp hát hay

Nơi thì chèo hát leo cây om xòm

Lời tục ngữ bồng con bế cháu

Để đi chơi mùng 6 chợ Dưng

Văn Trưng mở hội ba ngày

Hai giáp hai chạ sánh bày hai bên

Lý trưởng ngồi giữa trông lên

Tân khách quý nghĩa quan viên chơi bời

Tam quan trường mới xây rồi

Nghĩ rằng phong cảnh có nơi nào bằng

Thỉnh kinh thì tại chùa Dăm (Yên Đồng)

Rước đức thánh Khổng chùa Đồng ba anh

Rước nước thì tại Vực Xanh

Nghinh thánh về đình vui thực là vui

ở trên thì đánh cờ người

ở dưới giải vật xem giai cứng mềm

Người xem như thể đóng nêm

Trên đình như thể quan tiền chuỗi khuy

ầm ầm trống đánh giục đi

Lúa xay lợn thả cơm thi ầm ầm

Người sang lấy lửa bên đầm

Người thì đánh cá, người đâm bánh dầy

Người thì giò lụa khéo thay

Người pha đường mật người hay xôi bùi

Người thì cầm đuốc rong chơi

Trống giục cho chóng đoạn thời tiến lên

Bến Dưng thưởng chục quan tiền

Hai lễ đến quý quan viên trông vào

Thiên hạ bàn luận làm sao

Đất nước thế ấy thảo nào lắm quan

Mong cho thóc lúa chan chan

Mong cho phú quý hai năm hội liền

 

Chú thích:

*Tứ Trưng: xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguồn: Tư liệu dân gian

Sưu tầm: Hoàng Lĩnh – Sở VHTT&DL

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: