XÓM LÀNG CƯỜI CHÊ

17/06/2019

Mình ơi! Nghiện hút làm chi?

Đừng nam vô tửu như kỳ vô phong!

Tỉnh táo được gọi băng “Ông”

Đến khi say khướt  “Thằng ngông - Thằng cuồng”

Ca ve nghiện hút cùng phường

Ma men, chích - choác rung chuông liên hồi…

“Bốc đồng” văng tục lôi thôi

Cướp giật, móc túi - giết người khổ thân

Gái lầu xanh - Bọn bán dâm!

Bia ôm, ma túy, nợ nần mình ơi!...

“H-I-V” bệnh giết người

Cứ còn hút hít, thôi đời bỏ đi

Uống chầy, ăn bửa nhiêu khê…

Trông nom nhà cửa đề huề hơn không?

Vợ thì góp nhặt từng đồng

Gia đình điêu đứng vì chồng tan hoang

Trăm năm tình nghĩa “Đá vàng”

Đừng làm nhục nhã, xóm, làng cười chê…

 

                                                           Văn Thanh

Chung cư 5 - Tổ 37 ngõ 109 Phan Bá Vành

                                                         phường Kỳ Bá Thành phố Thái Bình

Các tin đã đưa ngày: