Đất trời vào xuân

02/12/2019

Đất trời hòa quyện men say

Thương con chim én lạc bầy gọi xuân

Thôi hãy rũ cái tần ngần

Để cho xuân cứ là xuân đấy mà

 

Đò xuân chở những mùa hoa

Để sang cầu đón xe qua cùng người

Ngắm trời trắng hạt mưa rơi

Trời Nam đất Bắc đẫm lời mẹ ru

 

Vịn tay vào một dây tơ

Ước mơ cháy bỏng bây giờ là đây

Ngẩn ngơ tính đốt ngón tay

Mới xuân đấy - lại xuân này - vào xuân./.

 

                                                                          Trịnh Minh Thuyết

Thôn Đông Khê - xã Hoàng Quỳ

                                                                                    Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Các tin đã đưa ngày: