Đại hội Thể dục thể thao các cấp sẽ diễn ra từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2018

27/04/2017

Sáng 26/4, Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh lần thứ V họp bàn về kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp. Đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 

Đại hội Thể dục thể thao các cấp dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2018. Đại hội cấp xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức từ ngày 1/6 – 30/9/2017 với 5 môn thi đấu trở lên. Cấp huyện, thành phố, thị xã tổ chức từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018 với 8 môn thi đấu trở lên. Cấp tỉnh tổ chức vào khoảng trung tuần tháng 4/2018 với 14 môn thi đấu.

Tại buổi họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến địa điểm tổ chức đại hội các cấp; công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phương án bảo đảm an ninh trật tự và kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức đại hội ở các cấp.

Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao ở các cấp bảo đảm an toàn, hiệu quả, mang ý nghĩa thiết thực.

Nguồn tin:http://www.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: