Các xã phải hoàn thành đủ 19/19 tiêu chí và không để nợ đọng XDCB mới được công nhận đạt chuẩn NTM

09/05/2017

Chiều 4/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng tháng 5/2017, xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016. Cùng dự có các đồng chí: Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2016, toàn tỉnh có 28 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài xã Tiền Châu đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 11/2016, trong 27 xã còn lại, có 18 xã đã được Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm định. Qua tổng hợp của các Đoàn thẩm tra, có 16/18 xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 2 xã còn lại là Vân Trục, huyện Lập Thạch chưa đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh; xã Xuân Lôi, huyện Bình Xuyên chưa hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Tuy nhiên, đối chiếu quy định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ 2 xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương và Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Các xã còn lại chưa đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới do còn nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ mạnh hơn cho các xã trả nợ xây dựng cơ bản. Đối với các xã có tỷ lệ nợ đọng xây dựng cơ bản thấp, đủ khả năng trả nợ, khi lãnh đạo huyện có cam kết, lộ trình trả nợ, tỉnh nên vận dụng linh hoạt xét công nhận cho đạt chuẩn nông thôn mới. 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ để chỉ đạo các xã đã đăng ký hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo đúng cam kết. Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cụ thể, xác định rõ số nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Từ nay đến tháng 6/2017, tiếp tục thực hiện việc thẩm định các xã còn lại đã đăng ký hoàn thành năm 2016. Cùng đó, đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó, tập trung phản ánh những mặt xấu, những tồn tại hạn chế liên quan đến môi trường, chợ nông thôn mới, xây dựng thiết chế văn hóa. Các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, xác nhận các nội dung, tiêu chí phụ trách để có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với đề nghị bỏ phiếu công nhận 3 xã có tỷ lệ nợ đọng xây dựng cơ bản thấp là: Đồng Cương, Bạch Lưu và Yên Dương. Đối với các xã còn lại, giao các huyện chỉ đạo có phương án giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản để đưa các xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. 

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu, xét công nhận các xã: Hoàng Hoa, Ngọc Thanh, Đồng Cương, Bạch Lưu và Yên Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; bàn, cho ý kiến vào Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh.

Nguồn tin:http://www.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: