6 tháng đầu năm 2017, số lượt công dân khiếu nại, tố cáo giảm 6%

15/06/2017

6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành gắn công tác tiếp công dân với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; nắm bắt tình hình từ cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là các vụ việc đông người phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp đã tiếp 2.629 lượt công dân, giảm 6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh nhận 1.905 lượt đơn thư, giảm 5,7% so với cùng kỳ. Trong tổng số 1.480 lượt đơn thư đủ điều kiện xử lý, có 426 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, còn lại 1.054 lượt đơn thư trùng lặp và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội. Toàn tỉnh đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 356/426 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,5%. Thông qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã thu về ngân sách Nhà nước 424 triệu đồng.

Công tác rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài
được các cơ quan chức năng  tích cực thực hiện

Mặc dù số lượt đơn thư, số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp để khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh đã giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên, một số vụ việc còn diễn biến phức tạp, nhất là tại một số nơi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giao, cho thuê đất, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Những tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng; giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Bên cạnh đó, rà soát cơ chế chính sách tồn tại liên quan đến đất đai, đào tạo nghề; có biện pháp xử lý kịp thời các tồn tại, vướng mắc, nâng cao trách nhiệm công vụ; xử lý nghiêm tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Nguồn tin:http://vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: