Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh: Thẩm tra Tờ trình trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI

23/06/2017

Chiều 22/6, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định một số nội sung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì hội nghị.

Tờ trình quy định các mức chi cụ thể đối với hội nghị đối thoại, hội thảo, ngoài các khoản chi theo quy định; chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập; chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội, ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định; chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội; văn bản kiến nghị; áp dụng cho Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên.

Thảo luận tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị điều chỉnh mức chi đối với cấp huyện, cấp xã cho phù hợp; việc chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập chỉ áp dụng đối với cấp tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, MTTQ tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết; căn cứ Thông tư số 337 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng mức chi phù hợp cho các hoạt động này.

Nguồn tin:http://www.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: