Giao ban văn hóa văn nghệ khu vực miền Bắc

25/07/2017

Sáng 25/7, tại Vĩnh Phúc, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị giao ban văn hóa văn nghệ khu vực miền Bắc. Các đồng chí: Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng xây dựng nền tảng văn hóa tinh thần. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 khóa XI về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các ngày lễ hội, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về xây dựng nếp sống văn hóa mới ở cơ sở cũng như việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định, hội nghị giao ban là dịp để Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội VHNT các tỉnh khu vực phía Bắc gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, đánh giá về thực trạng hoạt động công tác văn hóa văn nghệ thời gian qua, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

Báo cáo tổng hợp tình hình văn hóa văn nghệ các tỉnh khu vực miền Bắc 6 tháng đầu năm cho thấy, 6 tháng qua, các hoạt động văn hóa văn nghệ được các địa phương triển khai với nhiều hình thức; đã tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân dân vui đón Tết cổ truyền Xuân Đinh Dậu 2017 và chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, các địa phương đã quan tâm đầu tư cho phát triển văn học nghệ thuật; xây dựng đội ngũ; phát hiện, bồi dưỡng tài năng; khuyến khích, các hội viên, văn nghệ sỹ tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật diễn ra  sôi nổi. Đội ngũ văn nghệ sỹ đã bám sát  thực tiễn đời sống, cho ra đời những tác phẩm có nội dung tư tưởng, nghệ thuật tốt, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Hoạt động sáng tạo của văn nghệ sỹ trong khu vực đảm bảo đúng định hướng của Đảng; không xuất hiện các tác phẩm có vấn đề về tư tưởng, chính trị.

Chất lương và hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở từng bước được nâng cao. Các địa phương đã tổ chức hàng nghìn buổi biểu diễn, giao lưu văn nghệ, triển lãm, chiếu phim, chiếu bóng phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh; chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Các địa phương cũng có nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị  văn hóa phi vật thể.

Thời gian tới, công tác văn hóa văn nghệ tiếp tục tập trung bồi dưỡng, xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt  Nam trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc. Tiếp tục đổi mới và tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, kịp thời phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, những tình huống phát sinh trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ để định hướng dư luận xã hội và tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết.

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam; thảo luận về tình hình công tác văn hóa nghệ tại 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Nguồn tin:http://www.vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: