Gỡ khó trong thực hiện tiêu chí môi trường theo chuẩn mới

08/08/2017

Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đối với một số tiêu chí đã có sự điều chỉnh. Đơn cử, tiêu chí số 17 về môi trường cùng với thay đổi tên gọi đã tăng thêm 3 chỉ tiêu mới theo hướng yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí cũ.

Với 15 công trình xử lý nước thải khu dân cư, 400 nghĩa trang và hơn 600 km rãnh thoát nước thải được xây mới và nâng cấp, 88% người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, đến tháng 7/2017, Vĩnh Phúc có 74/112 xã hoàn thành tiêu chí môi trường, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Điều đáng ghi nhận là từ chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp hình thành được thói quen bảo vệ môi trường của đại đa số người dân; các hộ gia đình đã hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, vệ sinh sân vườn, nhà cửa khang trang, sạch đẹp. Hoạt động nuôi trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn đã và đang đáp ứng tốt hơn yêu cầu về môi trường nhờ áp dụng sản xuất mới, hiện đại, quy mô và an toàn hơn.

Bước chuyển trong thực hiện tiêu chí môi trường, ý thức giữ gìn vệ sinh
của người dân ngày càng được nâng lên

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2017 - 2020, trong khi các tiêu chí về hạ tầng như giao thông, thủy lợi, chợ nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa... được điều chỉnh linh hoạt hơn qua việc giao cho UBND các tỉnh tự quy định để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thì tiêu chí môi trường lại được bổ sung thêm nhiều quy định “cứng”, áp dụng chung cho tất cả các địa phương. Cùng với thay đổi tên gọi mới: “Môi trường và an toàn thực phẩm”, từ 5 tiêu chí thành phần theo bộ tiêu chí cũ, giờ đây, tiêu chí môi trường đã được nâng lên thành 8 tiêu chí thành phần. Cụ thể, thêm 3 tiêu chí mới gồm: Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường và tỷ lệ hộ có nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo 3 sạch phải đạt trên 70%; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm phải đạt 100%.

Đồng thời, một số tiêu chí cũng được điều chỉnh, thay đổi theo hướng tăng dần, như 95% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh và hơn 65% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, thay vì trước đây chỉ quy định các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.

Theo ông Bùi Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, dù là một trong 5 xã của huyện Vĩnh Tường đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 song đến thời điểm này, địa phương mới đạt 10/19 tiêu chí. Riêng tiêu chí môi trường, xã đã hoàn thành việc xây dựng 3 nghĩa trang nhân dân; quy hoạch được một hố rác chôn lấp, 1 bãi tập kết rác thải và hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên vận chuyển, mang đi xử lý; ý thức người dân về bảo vệ môi trường dần được nâng lên. Song, cùng với việc phải hoàn thiện 2,8km đưỡng rãnh thoát nước, để đạt 100% tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm với địa phương lại không hề đơn giản. Nhất là khi trong xã có nhiều hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ; tình trạng lấn chiếm đất để mở hàng quán, chăn nuôi trang trại vẫn chưa được giải quyết triệt để mà chính quyền lại không có phương tiện, máy móc kiểm tra độ an toàn thực phẩm, tất cả mới dừng lại ở tuyền truyền, vận động và quan sát bằng mắt thường để đánh giá đạt hay không đạt.

Không chỉ Tân Tiến, hầu như các xã xây dựng nông thôn mới đều gặp nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường. Theo tìm hiểu, hiện nay, việc thu gom và xử lý rác thải chủ yếu do người dân tự xử lý bằng phương pháp chôn lấp kết hợp với đốt thủ công. Chất thải phát sinh trong quá trình sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom một cách triệt để. Điều này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, đồng thời, làm mất mỹ quan đường làng ngõ xóm.

Xác định tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm là tiêu chí động, dễ thay đổi theo chiều hướng xấu nếu không được quan tâm thường xuyên, giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% các gia đình có cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Từ nay đến năm 2020, có trên 90% gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó, 80% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; trên 80% hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4441, yêu cầu các huyện, thành, thị và cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường, đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình nông thôn xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; tuyên truyền các gia đình có cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ hoàn thiện 38 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; xây mới, cải tạo trên 37km rãnh thoát nước thải sinh hoạt nông thôn; đầu tư, nâng cấp 56 nghĩa trang nhân dân; hỗ trợ trên 50 cơ sở chăn nuôi lợn xây dựng hệ thống xử lý chất thải và trên 1.500 hộ chăn nuôi trâu, bò, xây dựng công trình hầm Biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi.

UBND tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị phối hợp với cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch đã được phê duyệt; triển khai đầu tư các làng nghề, cụm công nghiệp đồng bộ về hạ tầng bảo vệ môi trường nhằm khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường tại các làng nghề. Xây dựng quy trình về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý rác thải và phối hợp bảo vệ môi trường. Tăng cường tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường.

Nguồn tin:http://www.vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: