Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn

10/08/2017

Thời gian qua, công tác quản lý và hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Hình thức, phương tiện quảng cáo phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình mới, đa dạng, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động quảng cáo vẫn còn một số bất cập, khó khăn, vướng mắc cần được chấn chỉnh và khắc phục như hình thức quảng cáo bằng tấm lớn ngoài trời, biển quảng cáo, biển hiệu, pa nô, băng zôn tại một số địa phương còn chưa thống nhất và không đúng quy định; tình trạng quảng cáo bằng tờ rơi, tờ gấp, quảng cáo rao vặt bằng dán giấy, in chữ, quét sơn lên cột điện, tường rào công sở, tường nhà ở dân cư vẫn diễn ra, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo chưa được tiến hành phổ biến thường xuyên, liên tục, ý thức chấp hành pháp luật về quảng cáo của một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5642/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức nhân hoạt động trên lĩnh vực này. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, hệ thống mạng và quảng cáo trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Kiểm soát chặt chẽ nội dung, hình thức quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; ban hành quy định vị trí, địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt miễn phí trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, bổ sung nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo; rà soát hệ thống quảng cáo hiện có để điều chỉnh hoặc xóa bỏ theo quy hoạch khi được phê duyệt.

Nguồn tin:http://www.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: