Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Vĩnh Phúc

16/10/2017

Sáng 16/10, đoàn công tác tỉnh Bắc Giang do đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên.

Nhờ triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020 nên bước vào xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc có nhiều thuận lợi và đạt được mức trung bình tiên tiến so với nhiều tỉnh. Đầu năm 2011, toàn tỉnh có 14 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 80 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí và 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí.  

Với phương châm “chủ động, sáng tạo – bám sát cơ sở - chỉ đạo quyết liệt – giải quyết kịp thời vấn đề mới phát sinh” và cách thức tổ chức thực hiện là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn các xã chỉ đạo đạt chuẩn nông thôn mới theo hình thức “cuốn chiếu”, sau 6 năm thực hiện chương trình, Vĩnh Phúc có 2 huyện là Yên Lạc và Bình Xuyên trở thành huyện nông thôn; 91 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 77/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân số tiêu chí đạt/xã là 17,87 tiêu chí, tăng 11,6% so với năm 2010.  

Hoan nghênh đoàn đến thăm, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang khẳng định: Vĩnh Phúc có được kết quả như hôm nay là do đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao và sự nỗ lực cùng vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, bám sát cơ sở và phát huy dân chủ trong nhân dân, tạo nhân tố mở đường cho chương trình. Cùng với đó, Vĩnh Phúc xây dựng lộ trình số xã về đích rõ ràng, cụ thể theo từng năm; tăng cường công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.  

Đồng chí Vũ Chí Giang cho biết, để đến năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong thời gian tới, Vĩnh Phúc chỉ đạo triển khai thực hiện từng tiêu chí theo Quyết định số 558 và Quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng phát triển sản xuất, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách hiện hành, đảm bảo 112/112 xã đạt chuẩn theo quy định mới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đảm bảo phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường nông thôn.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang tham quan mô hình trồng rau nhà kính của Công ty VinEco,Tập đoàn Vingroup 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác huy động nguồn lực đầu tư, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản từ nông thôn mới; vấn đề triển khai thực hiện các tiêu chí khó, tiêu chí động và cần nguồn vốn đầu tư lớn. Việc thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; công tác bảo vệ môi trường.

Ấn tượng về những thành quả Vĩnh Phúc đạt được sau 6 năm xây dựng nông thôn mới, đồng chí Dương Văn Thái cho biết, việc tham quan thực tế và những chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc sẽ là kinh nghiệm hay, bài học quý để Bắc Giang áp dụng, triển khai tại địa phương, phấn đấu từ nay đến năm 2020, Bắc Giang sẽ có từ 1-2 huyện nông thôn mới.  

Trước đó, đoàn đã đi tham quan thực tế tại huyện Bình Xuyên.

Nguồn tin:http://www.vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: