Kế hoạch số 8693 /KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

08/11/2017

Kế hoạch số 8693 /KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: