Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống

10/11/2017

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh do Đoàn công tác số 1 phối hợp với Sở Nông nghiệp tổ chức sáng 9/11.

Cùng ngày, các Đoàn công tác liên ngành về thực hiện Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng đã phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết này tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động. 

Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc trên cơ sở bảo đảm bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác của ngành; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, lao động nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 108 của Chính phủ; xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 với mục tiêu giảm 10% so với số biên chế được giao năm 2015. Đồng thời, nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc tuyển dụng không quá 50% số người được tinh giản, nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, nhất là những người thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm, đảm bảo cơ cấu hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính; phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết kịp thời các chế độ hỗ trợ cho các đối tượng nghỉ việc theo Nghị quyết 31.

Tại Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Cũng trong buổi sáng ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị triển khai Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh do Tổ công tác số 2 phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch triển khai.

Cho rằng Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh ra đời kịp thời, phù hợp với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Duy Đông, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch khẳng định, Nghị quyết đã mở ra cơ chế, chính sách đúng đắn giúp hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức trong thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các đại biểu, công chức, viên chức, lao động tại hội nghị nghiêm túc nghiên cứu, tập trung lĩnh hội những nội dung cơ bản của Nghị quyết; tích cực thảo luận, tham gia ý kiến để nắm rõ nội dung Nghị quyết cũng như quy trình thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ, nhằm triển khai hiệu quả tại các phòng, ban, đơn vị. 

Tại hội nghị, Tổ công tác đã trả lời những thắc mắc của các đại biểu về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của công chức, viên chức, lao động theo Nghị quyết số 31; cơ chế, chính sách với đối tượng đủ thời gian đóng bảo hiểm nhưng chưa đến tuổi về hưu. Đồng thời, giải đáp, hướng dẫn cụ thể từng trường hợp thắc mắc xung quanh các quy định được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 31.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình cho biết, Nghị quyết 31 ra đời trong bối cảnh cả nước nói chung, Vĩnh Phúc nói riêng đang triển khai Đề án tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối, sắp xếp lại vị trí việc làm, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra. Theo lộ trình thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, sau khi sắp xếp lại vị  trí việc làm, toàn tỉnh sẽ dôi ra khoảng trên 2.600 người. Triển khai thực hiện Nghị quyết 31 là việc làm cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời chế độ, chính sách với công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch sẽ triển khai Nghị quyết tới toàn thể bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng, nhất là với những đối tượng trong diện sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Tại Sở Y tế

Đoàn công tác số 3 phối hợp với Sở Y tế tổ chức triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết 31 cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới quy trình giải quyết thôi việc, các chế độ, chính sách giải quyết sau khi nghỉ thôi việc như chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ hưu trước tuổi và hướng dẫn chi trả trợ cấp thất nghiệp khi thôi việc đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết 31.

Đại diện Đoàn công tác đã trả lời thấu đáo các câu hỏi thảo luận của các đại biểu, đồng thời, đề nghị các đại biểu trong quá trình hướng dẫn, thực hiện tại cơ quan, đơn vị nếu còn vướng mắc trực tiếp liên hệ với Tổ công tác thực hiện nghị quyết 31 thường trực tại Sở Nội vụ để được hỗ trợ giải quyết.

Nguồn tin: http://vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: