Tổng kết phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa năm 2017

21/12/2017

Sáng 20/12, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tổ chức tổng kết hoạt động phong trào năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị. 

Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, qua đó, làm chuyển biến nhận thức và nêu cao truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc như tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có những chuyển biến rõ rệt, tiết kiệm, trang trọng, phù hợp với truyền thống, văn hóa của từng vùng. Đến nay, 100% các huyện, thành, thị đã quy hoạch được quỹ đất dành cho xây dựng trung tâm văn hóa cấp xã, thôn và được khai thác, sử dụng hiệu quả. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, khu phố văn hóa tiếp tục được nâng cao về chất lượng. Năm 2017, toàn tỉnh có trên 262.600 gia đình văn hóa và 1.196 làng, thôn, khu phố văn hóa.

Năm 2018, Ban chỉ đạo các huyện thành thị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung của phong trào, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, tổ dân phố văn hóa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao kết quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong năm qua. Đồng chí yêu cầu, để phát huy hiệu quả phong trào, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo  nghiên cứu lại cách đặt tên chương trình cho phù hợp với các phong trào mới của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện việc cưới, việc tang; giao nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Nguồn tin:http://vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: