Xuân mới, triển vọng mới

02/01/2018

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Thiên tai mưa lũ diễn ra trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại nặng nề; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số tồn kho cao; khủng hoảng thừa đối với ngành chăn nuôi lợn...; công tác bồi thường GPMB các dự án chậm, thời gian mưa kéo dài trong năm đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn các dự án đầu tư XDCB, nhất là đối với một số dự án trọng điểm; các doanh nghiệp sản xuất ô tô trên địa bàn tỉnh giảm sản lượng và giá do chính sách giảm thuế nhập khẩu linh kiện và xe ô tô nguyên chiếc từ 40% năm 2016 xuống còn 30% năm 2017; sự cạnh tranh trong thu hút vốn đầu tư của các tỉnh lân cận ngày càng tăng…  

Trước tình hình đó, đồng thời thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; ban hành Chương trình hành động số 389/CTr-UBND ngày 16/01/2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; ban hành các Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/6/2017, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/9/2017 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/6/2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân… sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, do vậy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì
phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) ước đạt 7,68% so với năm 2016, trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,48%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,14%; các ngành dịch vụ tăng 8,28% và thuế sản phẩm tăng 3,47%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với sản lượng ô tô giảm mạnh, nhưng sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử tăng cao, đã bù đắp sự sụt giảm của ngành ô tô; sản lượng xe máy ghi nhận tăng trở lại sau nhiều năm sụt giảm. Ước tổng giá trị tăng thêm (giá so sánh năm 2010), ngành sản xuất công nghiệp tăng 10,14% so với năm 2016. Hoạt động của ngành xây dựng ước tăng 10,17% so với năm 2016.   

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp nhiều khó khăn từ đầu năm do khủng hoảng thừa đối với ngành chăn nuôi lợn, diễn biến thời tiết không thuận lợi… Tuy vậy, kết quả đạt được rất tích cực, giá trị tăng thêm (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 3,48% so với năm 2016.

Khu vực dịch vụ, du lịch ước giá trị tăng thêm (giá so sánh năm 2010) tăng 8,28% so với năm 2016. Các hoạt động kinh doanh thương mại diễn ra sôi động. Tỉnh đã đón hơn 4,2 triệu lượt khách du lịch (trong đó: 31 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 13,46% và 4,17 triệu lượt khách nội địa, tăng 9,79% so với  năm 2016), tổng doanh thu du lịch đạt 1,42 nghìn tỷ đồng, tăng 18,33%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 2 tỷ USD, tăng 13,55%; kim ngạch nhập khẩu đạt 2,66 tỷ USD, tăng 4,21%. Thông tin và truyền thông đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Dịch vụ tín dụng ngân hàng có cơ cấu tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển (chiếm 90% tổng dư nợ).

Về đầu tư xây dựng cơ bản, đã triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2017 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2018; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo mức giao bổ sung của Chính phủ và đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhiều dự án trọng điểm như Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản – Nhi, chợ Vĩnh Yên, nhiều tuyến đường giao thông quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được khởi công xây dựng; đã bàn giao 213ha đất cho Tập đoàn Sumitomo để xây dựng Khu công nghiệp Thăng Long - Vĩnh Phúc. Giải ngân nguồn vốn ước cả năm giải ngân được 7,434 nghìn tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch vốn được giao. Nợ xây dựng cơ bản được xử lý giảm số nợ ở cả cấp tỉnh, huyện, xã.

Tổng thu ngân sách cả năm 2017 ước đạt 26,37 nghìn tỷ đồng (riêng thu nội địa đạt 23 nghìn tỷ đồng). Các khoản chi ngân sách được quản lý và thực hiện tiết kiệm triệt để, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi của tỉnh. Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được triển khai tích cực. UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ước năm 2017, toàn tỉnh thu hút mới được 78 dự án và 50 dự án điều chỉnh tăng vốn. Dự án FDI có 40 dự án mới và 40 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký 375 triệu USD (tổng vốn đăng ký bằng 150% kế hoạch và tăng 14% so với năm 2016). Tính đến thời điểm hiện tại, có 261 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 3,85 tỷ USD; 679 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký gần 66.000 tỷ đồng. Cả năm 2017, có 1.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33% về số lượng và tăng 44% về vốn đăng ký so với năm 2016.

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đến nay, toàn tỉnh có 2 huyện đạt nông thôn mới và 91 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó, có 77/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nâng lên; chất lượng giáo dục cả mũi nhọn và đại trà tiếp tục được giữ vững. Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, bình quân các môn thi của học sinh Vĩnh Phúc xếp thứ 6 toàn quốc. Hoạt động của các cơ quan báo chí đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo; công tác khám, chữa bệnh được tiếp tục cải thiện ở cả 3 tuyến; thuốc, vật tư y tế được cung ứng đầy đủ, kịp thời, có chất lượng. Công tác phòng, chống dịch bệnh được theo dõi, giám sát thường xuyên, do đó, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Trong năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 22.000 lao động (đạt 100% so với kế hoạch), trong đó, xuất khẩu lao động 2.000 người, đạt 100% kế hoạch. Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, hoạt động bảo trợ xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được đặc biệt chú trọng.

Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được tỉnh tập trung chỉ đạo. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được kiện toàn. Số lượng các phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được quy định cụ thể theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố. Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội được đẩy mạnh.

Những thành tựu mà tỉnh đạt được trong năm 2017 là rất quan trọng. Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Vĩnh Phúc đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn do tác động của lộ trình cắt giảm thuế quan các nước trong khu vực ASEAN. Năm 2018, thuế nhập khẩu linh kiện và xe ô tô nguyên chiếc từ các nước ASEAN giảm xuống còn 0%, do đó công nghiệp ô tô, xe máy còn gặp nhiều khó khăn. Sản phẩm linh kiện điện tử tăng mạnh vào năm 2017 do có 1 số dự án mới đi vào sản xuất, nên sang năm 2018, mức tăng sẽ dần đi vào ổn định… Đây là những yếu tố dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách tỉnh năm 2018.

 Mặt khác, tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước ngày càng khó khăn do có sự cạnh tranh từ các địa phương lân cận. Một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do mới triển khai nên hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị trường, thời tiết. Ngành dịch vụ dự báo có khả năng phát triển khá, tuy nhiên, chưa đem lại giá trị đột biến để tác động lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trước những tác động và khó khăn nêu trên, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, bên cạnh sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, năm 2018 các cấp, các ngành cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển.

Hai là, phát triển công nghiệp; thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp; chỉ đạo các nhà đầu tư đã được giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp khẩn trương triển khai để tạo quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư; phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển những ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm lao động; mở rộng sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực; khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thực hiện đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào một số khu công nghiệp để định hướng, thu hút các nhà đầu tư.

Ba là, Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Chỉ đạo quyết liệt các dự án trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như: bệnh vện Đa khoa, bệnh viện Sản - Nhi, các dự án về giao thông và các dự án quan trọng khác ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bốn là, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, trong đó, tập trung cho phát triển du lịch, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tập trung đầu tư, đổi mới phương thức, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá về du lịch, tạo sức hấp dẫn và hình ảnh mới về du lịch của tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch hiện có; tăng cường thu hút đầu tư vào các khu vực đã được quy hoạch phát triển du lịch. Phát triển du lịch phải gắn với việc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Năm là, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. Đẩy nhanh quá trình dồn thửa, đổi ruộng để đưa cơ giới vào sản xuất. Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, sản xuất rau, quả an toàn; phát triển trang trại, khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giữa hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ để giảm chi phí, đảm bảo thị trường đầu ra, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Sáu là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức thanh tra công vụ tại một số cơ quan, đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

 

Bảy là, quyết liệt chỉ đạo công tác bồi thường GPMB, nhất là đối với các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, các dự án hạ tầng khung đô thị, các dự án thuộc đề án thành phố Thông minh; các khu, cụm công nghiệp…; các dự án có tính lan tỏa về phát triển kinh tế - xã hội để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình theo tiến độ đã được phê duyệt, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả.  

Tám là, chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào NSNN; tăng cường các nguồn thu từ đấu giá đất. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ NSNN. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về NSNN, bố trí tỷ lệ chi đầu tư hợp lý, đảm bảo cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; kiểm soát chặt chẽ nợ công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, chỉ tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, thực sự có hiệu quả, đảm bảo khả năng cân đối nguồn trả nợ.

Chín là, Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, an sinh xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW về tăng  cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW về công tác dân số trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nắm chắc tình hình diễn biến về an ninh chính trị trên địa bàn, không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh trật tự các khu công nghiệp, đô thị...để ổn định, phát triển kinh tế.

Mười là, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống của quê hương, ý chí, quyết tâm, sự năng động, sáng tạo, đoàn kết của người dân Vĩnh Phúc, mặc dù nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 dự báo gặp nhiều khó khăn, song nhất định sẽ thành công. Nhân dịp đón mừng năm mới 2018 và chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi gửi tới toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng năm mới với nhiều thành công mới, an khang, hạnh phúc đến với mọi nhà.

Nguồn tin:http://vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: