Công văn số 106/UBND-NC1 ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí vũ khí, vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ và pháo

09/01/2018

Công văn số 106/UBND-NC1 ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí vũ khí, vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ và pháo

Nguồn tin:http://vinhphuc.gov.vn

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: