Tiếp tục hoàn thiện Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình và Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống

24/01/2018

Sáng 23/1/2018, đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe Sở VH- TT & DL báo cáo về Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025; Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự có lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị tỉnh.

Đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Trà Hương

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở VH- TT & DL đã báo cáo về Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng, chống BLGĐ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025. Theo đó, thực trạng BLGĐ trên địa bàn tỉnh hiện nay đã gây nhiều hậu quả, tác động xấu đến tâm lý, môi trường giáo dục con cái, gây mất trật tự an ninh, thậm chí dẫn đến tội phạm gia tăng và nguy cơ tan vỡ, suy giảm sự bền vững của gia đình. Theo báo cáo tổng hợp từ các huyện, thành, thị, trong 4 năm từ 2014 - 2017 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1.066 vụ BLGĐ, trong đó có 8 vụ xử lý hình sự nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, 153 vụ tạm giữ xử lý hành chính; 17 vụ áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; 91 vụ áp dụng các biện pháp giáo dục; 712 vụ góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư. Đề án cũng đưa ra những giải pháp như: Nhóm giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; giáo dục truyền thông về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các mô hình can thiệp phòng, chống BLGĐ, mạng lưới địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng chống BLGĐ; cơ chế chính sách. Đề án sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn ( từ năm 2018 đến 2025) .

Với Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn ( từ năm 2018 đến 2030) với mục tiêu khai thác các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống thành những sản phẩm du lịch văn hoá đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh...

Sau khi nghe Sở VH- TT & DL báo cáo cùng các thành viên tham gia góp ý Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống BLGĐ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã yêu cầu ngành cần có các mục tiêu, chỉ tiêu bám sát các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ đến năm 2020...

Bên cạnh đó, cần đưa ra các giải pháp, nhất là về công tác tuyên truyền làm rõ bạo lực gia đình, cách phòng chống và trách nhiệm; tuyên truyền về cách tránh nạn khi có bạo lực hoặc qua đường dây nóng; hướng dẫn bổ sung hương ước, quy ước ở các địa phương. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm tổ hòa giải cơ sở, nêu cao vai trò, trách nhiệm vào người đứng đầu chính quyền xã trong phòng chống BLGĐ. Về kinh phí thực hiện đề án, Sở VH- TT & DL cần phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, thực hiện.

Với Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu ngành VH-TT&DL cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề án.

Nguồn tin:http://baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: